Kontaktai

Tel. nr: +370 633 79139
El. paštas: info (a) jelena.lt
Skype:jelena.lt
Klaipėda

 

Draugai
www.Mokytoja24.lt
www.Psichohileris.lt
www.ManoKompiuteris.lt

Atsiliepimai

 

Gerbiama Jelena,

Širdingai dėkojame ir džiaugiamės, kad padedate mūsų sūnui Edgarui geriau pažinti ir įsisavinti lietuvių kalbos žinias.
Jūsų naudojama metodika skatina mąstyti ir atsakymus atrasti pačiam, bei užduotis spręsti savarankiškai.
Edgaras  geriau įsimena ir supranta lietuvių kalbos rašybos taisykles, bei yra praktiškai mokomas jas pritaikyti, ko dažnai trūksta dabartinėse mokyklose.
Jūsų dėka sūnus tikrai pasitempė, pagerėjo jo pažymiai, patobulėjo teksto suvokimo ir minties reiškimo įgūdžiai.
Esame dėkingi už nuoširdų ir atsakingą  požiūrį į savo darbą, ir mokinį - kaip asmenybę su savo individualiais poreikiais bei trūkumais.
Esate ne tik puiki  pedagogė, bet dar ir turite pakankamai psichologinių žinių, kad motyvuotumėte mokinius tobulėti ir dirbti savarankiškai.

Bendravimas su Jumis naudingas ne tik mūsų sūnui Edgarui, bet ir mums tėveliams, nes esate įdomi asmenybė, meniška siela ir pasidalindama savo patirtimi galite padėti daugeliui žmonių pagerinti gyvenimo ir sveikatos kokybę.

Ačiū Jums už pamokas ir nuoširdų bendravimą.

Irma ir Artūras K. iš Klaipėdos

                                                                                      ***

Gerb., Jelena,

 Esame labai Jums dėkingi už mūsų sūnaus lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimą. Jau pirmosios papildomos Jūsų pamokos padėjo mūsų sūnui  ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, bet ir geriau įsisavinti šios kalbos subtilybes. Po kelių menėsių išvydome akivaizdų rezultatą – pagerėjo sūnaus gaunami pažymiai.  Be to, Jūsų dėstomos papildomos pamokos liudija ne tik mūsų sūnaus žinių progresą, bet ir pakitusį (pozityvesnį) požiūrį į šios kalbos mokymąsi.

 Su didele padėka,

Malininų šeima.

                                                                                                ***

Lietuvių kalbos mokytoją repetitorę Jeleną mano dukrai Gretai man rekomendavo mano draugė. Jelena – draugiška, žingeidi, ambicinga, turinti daug žinių ir norinti jas efektyviai perteikti bendraudama su savo mokiniu. Parenka mokymo metodus atsižvelgdama į mokinių pasirengimą, poreikius. Naudoja informacines komunikacines technologijas. Parenka ir lanksčiai taiko įvairias mokymo ir mokymosi strategijas, skatinančias mokinį savarankiškai mokytis, kelti sau mokymosi tikslus ir ieškoti alternatyvių sprendimų, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi bei savarankiškai siekti ugdymosi tikslų. Parenka mokymosi medžiagą ir nuosekliai pritaiko ją indvidualiai mokiniui. Suprantamai ir aiškiai perteikia ugdymo turinį atsižvelgdama į mokinių galimybes. Geba sudominti mokinius, palaikyti aukštą mokymosi motyvaciją. Manyčiau, kad ji puiki ir gabi pedagogė. Jos parengta dukra Greta sėkmingai išlaikė lietuvių kalbos egzaminus.

Gretos mama

                                                                                            ***

Gerb. Mokytoja,

Esame labai dėkingi už tai, kad mūsų sūnaus Edgaro mokymosi rezultatai žymiai pagerėjo dėl
Jūsų kruopštaus ir nuoširdaus darbo. Edgaras geriau išmoko būdvardžių linksniavimą, dalyvių formas,
perprato įsimintinų žodių bei nosinių rašybos subtilybes. Pagilėjo mūsų sūnaus ne tik žinios, bet ir
bendras lietuvių kalbos gramatikos suvokimas ir domėjimasis šia sritimi.

Tikimes, jog sėkmingai bendradarbiausime ir ateityje.

Nuoširdžiai,

Svetlana ir Genadij S.